Σύνδεση στο Ellada-Online.gr Απαραίτητο Εργαλείο

Πατήστε Δημιουργία Λογαριασμού για να Κάνετε Δωρεάν Καταχώρηση της Επιχείρησης, η της Αγγελίας σας

website Κατασκευή Ιστοσελίδας Τιμή

Alter­na­tive sail­ing hol­i­day at Corfu & Lefkada Greece aimed at alle­vi­at­ing stress, enhanc­ing relax­ation and pro­mot­ing a health­ier life style.

Alter­na­tive sail­ing hol­i­day at Corfu & Lefkada Greece aimed at alle­vi­at­ing stress, enhanc­ing relax­ation and pro­mot­ing a health­ier life style.
Χάρτης Οδός: Corfu - Lefkada
Πόλη: Corfu - Lefkada Greece
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο: 6936623258
Hotline: Alter­na­tive sail­ing hol­i­day aimed at alle­vi­at­ing stress, enhanc­ing relax­ation and pro­mot­ing a health­ier lif

Take a break from the pres­sure and fast pace of mod­ern life. Fol­low us on a week’s alter­na­tive sail­ing hol­i­day aimed at alle­vi­at­ing stress, enhanc­ing relax­ation and pro­mot­ing a health­ier life style.

A relax­ing anti-​stress hol­i­day not only offers sun­shine and seren­ity, while sail­ing in breath­tak­ing waters, but you will also ben­e­fit from our inno­v­a­tive Stress Man­age­ment program.

“Gen­tle Waves” is a com­pany that offers an alter­na­tive sail­ing expe­ri­ence a “heal­ing quest” towards peace of mind and equi­lib­rium. We are a team of highly trained and expe­ri­enced pro­fes­sion­als ded­i­cated to improve the qual­ity of our clients’ lives. What we offer is an inno­v­a­tive stress man­age­ment pro­gram while on sail espe­cially struc­tured for resolv­ing stress and anx­i­ety issues.

We adhere to a holis­tic approach where life dis­com­fort, stress and anx­i­ety are viewed as a prod­uct of an inter­ac­tion between phys­i­cal, psy­cho­log­i­cal and social fac­tors. We con­sider health and ill­ness as a con­tin­uum where indi­vid­u­als can move back and for­ward between a healthy and an ill state.


What we do

The main pur­pose of this pro­gram is to help our guests deal with stress and anx­i­ety and to intro­duce more health enhanc­ing cop­ing strate­gies from the ones used on their pre­vi­ous every­day living.

Although a vaca­tion is an oppor­tu­nity to take a break and respite from stress, in case of ongo­ing or chronic stress, anx­i­ety dis­or­ders or mild depres­sion it takes more than that to deal with these health inhibit­ing feelings.

In our pro­gram we offer exactly that, some­thing more than just a pleas­ant break. We apply a weekly com­plete stress man­age­ment pro­gram, while on sail, par­tic­u­larly designed for tack­ling stress and anx­i­ety issues. A com­bi­na­tion of stress man­age­ment and vaca­tion in the peace­ful­ness of the Ion­ian Sea’s “Gen­tle Waves”, sur­rounded by one of the most beau­ti­ful and breath­tak­ing scenery in the world.

Our Inno­v­a­tive Stress Man­age­ment Sail­ing Pro­gram is tai­lored for tar­get­ing both the psycho-​physiological and behav­ioral com­po­nents of stress. Our phi­los­o­phy adheres to a holis­tic approach where life dis­com­fort, stress and anx­i­ety are viewed as a prod­uct of an inter­ac­tion between phys­i­cal, psy­cho­log­i­cal and social factors.

This fas­ci­nat­ing stress man­age­ment pro­gram offers a peace­ful, valu­able and con­struc­tive expe­ri­ence and pro­vides new skills and cop­ing styles for deal­ing with stress and anx­i­ety. The power and effec­tive­ness of our pro­gram lies on the com­bi­na­tion of the above­men­tioned fac­tors but also an impor­tant ingre­di­ent of its suc­cess is our clients’ effort and their adher­ence to our program’s philosophy.Ημερομηνία προσθήκης: 2014-05-06 22:50:50    Επισκέψεις: 2347
RSS Feeds


Bidet for all and specially the disabled. Unmatched. 85 advantages.

bidetdisabled.com press here for more. UNMATCHED The almost automatic anus cleaner, with VERTICAL water jet. Revolutionary concept about adds-on bidets. 100% effective, Durable, of low cost, easy t [ ... ]


Greek-Booking Κλείσε δωμάτια online στην Ελλάδα

Greek Booking - Online κρατήσεις στην Ελλάδα Αν έχετε Ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα, studios, βίλες, Κ [ ... ]


Κέντρο Διαφήμισης Κατασκευή Ιστοσελίδων Δημιουργία Eshop Διαφήμιση στο Ίντερνετ SEO Βελτιστοποίηση Ιστοσελιδων

Το Κέντρο Διαφήμισης παρέχει κατασκευή ιστοσελίδων δημιουργία Eshop SEO Βελτιστοποίηση Ιστοσελ [ ... ]


WEB INFOX Κατασκευή Ιστοσελίδας eshop SEO Βελτιστοποίηση Ιστοσελιδων Διαφήμιση στο Ίντερνετ

Η WEB INFOX ειδικεύεται στον σχεδιασμό και κατασκευή ιστοσελίδων Eshop SEO Βελτιστοποίηση και Προώθηση [ ... ]


KΟ BIDET, μπιντέ για όλους και για ΑΜΕA

mpinteamea.gr ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟ Ο σχεδόν αυτόματος πωποκαθαριστής , με τον ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ πίδακα Επαναστατικά απλό, αλλά 100% α [ ... ]


Νέες Καταχωρήσεις


Ακολουθείστε:

Facebook          googleplus

youtube     vimeo     skype

Έχουμε 37 επισκέπτες συνδεδεμένους

Νέες Αγγελίες