Σύνδεση στο Ellada-Online.gr Απαραίτητο Εργαλείο

Πατήστε Δημιουργία Λογαριασμού για να Κάνετε Δωρεάν Καταχώρηση της Επιχείρησης, η της Αγγελίας σας

website Κατασκευή Ιστοσελίδας Τιμή

Alter­na­tive sail­ing hol­i­day at Corfu & Lefkada Greece aimed at alle­vi­at­ing stress, enhanc­ing relax­ation and pro­mot­ing a health­ier life style.

Alter­na­tive sail­ing hol­i­day at Corfu & Lefkada Greece aimed at alle­vi­at­ing stress, enhanc­ing relax­ation and pro­mot­ing a health­ier life style.
Χάρτης Οδός: Corfu - Lefkada
Πόλη: Corfu - Lefkada Greece
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Ιστοσελίδα
Τηλέφωνο: 6936623258
Hotline: Alter­na­tive sail­ing hol­i­day aimed at alle­vi­at­ing stress, enhanc­ing relax­ation and pro­mot­ing a health­ier lif

Take a break from the pres­sure and fast pace of mod­ern life. Fol­low us on a week’s alter­na­tive sail­ing hol­i­day aimed at alle­vi­at­ing stress, enhanc­ing relax­ation and pro­mot­ing a health­ier life style.

A relax­ing anti-​stress hol­i­day not only offers sun­shine and seren­ity, while sail­ing in breath­tak­ing waters, but you will also ben­e­fit from our inno­v­a­tive Stress Man­age­ment program.

“Gen­tle Waves” is a com­pany that offers an alter­na­tive sail­ing expe­ri­ence a “heal­ing quest” towards peace of mind and equi­lib­rium. We are a team of highly trained and expe­ri­enced pro­fes­sion­als ded­i­cated to improve the qual­ity of our clients’ lives. What we offer is an inno­v­a­tive stress man­age­ment pro­gram while on sail espe­cially struc­tured for resolv­ing stress and anx­i­ety issues.

We adhere to a holis­tic approach where life dis­com­fort, stress and anx­i­ety are viewed as a prod­uct of an inter­ac­tion between phys­i­cal, psy­cho­log­i­cal and social fac­tors. We con­sider health and ill­ness as a con­tin­uum where indi­vid­u­als can move back and for­ward between a healthy and an ill state.


What we do

The main pur­pose of this pro­gram is to help our guests deal with stress and anx­i­ety and to intro­duce more health enhanc­ing cop­ing strate­gies from the ones used on their pre­vi­ous every­day living.

Although a vaca­tion is an oppor­tu­nity to take a break and respite from stress, in case of ongo­ing or chronic stress, anx­i­ety dis­or­ders or mild depres­sion it takes more than that to deal with these health inhibit­ing feelings.

In our pro­gram we offer exactly that, some­thing more than just a pleas­ant break. We apply a weekly com­plete stress man­age­ment pro­gram, while on sail, par­tic­u­larly designed for tack­ling stress and anx­i­ety issues. A com­bi­na­tion of stress man­age­ment and vaca­tion in the peace­ful­ness of the Ion­ian Sea’s “Gen­tle Waves”, sur­rounded by one of the most beau­ti­ful and breath­tak­ing scenery in the world.

Our Inno­v­a­tive Stress Man­age­ment Sail­ing Pro­gram is tai­lored for tar­get­ing both the psycho-​physiological and behav­ioral com­po­nents of stress. Our phi­los­o­phy adheres to a holis­tic approach where life dis­com­fort, stress and anx­i­ety are viewed as a prod­uct of an inter­ac­tion between phys­i­cal, psy­cho­log­i­cal and social factors.

This fas­ci­nat­ing stress man­age­ment pro­gram offers a peace­ful, valu­able and con­struc­tive expe­ri­ence and pro­vides new skills and cop­ing styles for deal­ing with stress and anx­i­ety. The power and effec­tive­ness of our pro­gram lies on the com­bi­na­tion of the above­men­tioned fac­tors but also an impor­tant ingre­di­ent of its suc­cess is our clients’ effort and their adher­ence to our program’s philosophy.Ημερομηνία προσθήκης: 2014-05-06 22:50:50    Επισκέψεις: 2347
RSS Feeds


WEB INFOX Κατασκευή Ιστοσελίδας eshop SEO Βελτιστοποίηση Ιστοσελιδων Διαφήμιση στο Ίντερνετ

Η WEB INFOX ειδικεύεται στον σχεδιασμό και κατασκευή ιστοσελίδων Eshop SEO Βελτιστοποίηση και Προώθηση [ ... ]


KΟ BIDET, μπιντέ για όλους και για ΑΜΕA

mpinteamea.gr ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟ Ο σχεδόν αυτόματος πωποκαθαριστής , με τον ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ πίδακα Επαναστατικά απλό, αλλά 100% α [ ... ]


Bidet for all and specially the disabled. Unmatched. 85 advantages.

bidetdisabled.com press here for more. UNMATCHED The almost automatic anus cleaner, with VERTICAL water jet. Revolutionary concept about adds-on bidets. 100% effective, Durable, of low cost, easy t [ ... ]


Greek-Booking Κλείσε δωμάτια online στην Ελλάδα

Greek Booking - Online κρατήσεις στην Ελλάδα Αν έχετε Ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα, studios, βίλες, Κ [ ... ]


Κέντρο Διαφήμισης Κατασκευή Ιστοσελίδων Δημιουργία Eshop Διαφήμιση στο Ίντερνετ SEO Βελτιστοποίηση Ιστοσελιδων

Το Κέντρο Διαφήμισης παρέχει κατασκευή ιστοσελίδων δημιουργία Eshop SEO Βελτιστοποίηση Ιστοσελ [ ... ]


Νέες Καταχωρήσεις


Ακολουθείστε:

Facebook          googleplus

youtube     vimeo     skype

Έχουμε 111 επισκέπτες συνδεδεμένους

Νέες Αγγελίες